Spanish English
  ="no" sHome .gots panisn Colombiana de Phavecturdje"> =" ="no" src="https://.gots
  rc="https:// titsn itsn blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de2 p://cturdjp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li
  274 ,av>
  ox-si,av> =" : #fff; ://ag/blpt prope> md-10 ="no" src="edeí:""}}rc="edeí: itsn Colombiafa:-0- le-itle";" ti blocj =" : #fff; ://ag/blptler ifrl
  ="no" sComnt- Elasutivref="/" tina de3Patinaj nt-weightplacehol/item/1583-t="Fhttp!--carreras-t="Federa.min" />elasutivr-t="FederaUóntsnr: #fff; tant prope>Comnt- Elasutivr titsn je">panisn Colombiana de3je"> ="no" sLnsls Delytiioogef="/" tina de3P nt-weightplacehol/item/1583-t="Fhttp!--carreras-t="Federa.lnsls-delytiioogtle" conte25 Fco, hoUóntsnr: #fff; tant prope>Lnsls Delytiioog titsn je">panisn Colombiana de3je"> ="no" sE/modypegef="/" tina de3P nt-weightplacehol/item/1583-t="Fhttp!--carreras-t="Federa." />dypeg-ansifrdalintsnr: #fff; tant prope>E/modypeg titsn je">panisn Colombiana de3jlomaje"> ="no" sReglatintmeta goog|egef="/" tina de3Plomaj nt-weightplacehol/item/1583-t="Fhttp!--carreras-t="Federa.reglatintm-es/syst-eoog|egeintsnr: #fff; tant prope>Reglatintmeta goog|eg titsn je">paniivs/ul
  li>panisn Colombiana de Phavecturdje"> =" ="no" sComnsidial.gots
  Comnsidial itsn Colombiafa:-0-casit-widg;" ti itsn blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de2 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li te.net
  ="no" sComnsas, patiil: fedl.gots pani n Colombiana de2Pe"> ="no" sComnsas, patiAt="Federa.gots Comnsis, patiAt="Federa titsn je">pani n Colombiana de2Pe"> ="no" sComnsas, pHn ColLí:ea.gots Comnsis, pHn ColLí:ea titsn je">pani n Colombiana de2Pe"> ="no" sComnsas, pHn ColPdeí:""}}Comnsis, pHn ColPdeí: titsn je">pani n Colombiana de2Pe"> ="no" sComnsas, patiSde Patinaje" /}}Comnsis, patiSde Patinaje" titsn je">pani n Colombiana de2Pe"> ="no" sComnsas, patiRoldow:FreeheldFr/}}Comnsis, patiRoldow:FreeheldF titsn je">pani n Colombiana de2Pe"> ="no" sComnsas, pMédica.gots Comnsis, pMédica titsn je">pani n Colombiana de2Pe"> ="no" sSubmin"tés Especializados/.gots Submin"tés Especializados/ titsn je">pani n Colombiana de2Plomaje"> ="no" sComnsis, pDiscipigharia.gots Comnsis, pDiscipigharia titsn je">pani /ul etv it
  li>panisn Colombiandly" nna de Phavecturdje"> =" ="no" sMatinaje-de.gots
  Matinaje-de itsn Colombiafa:-0-casit-widg;" ti itsn blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de2 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li
  00px,av>
  ox-si,av> =" ="no" sParreraspatiil: fedl.gots
  Parreraspatiil: fedl itsn itsn blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de3 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  =" ="no" sPtulo-mundial.gots Ptulo-mundial itsn Colombiafa:-0- le-itle";" ti blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de4 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  ="no" sResoluundial/.gots pani n Colombiana de4 e"> ="no" sCircus" tl.gots pani n Colombiandly" nna de4 e"> ="no" src="edein - contela jmatinaje-e septie.gots contela titsn je">pani n Colombiana de4jlomaje"> ="no" sConsultdl.gots pani /ul etv it
  li>panisn Colombiana de3Phavecturdje"> =" ="no" sReglatintm.gots Reglatintm itsn Colombiafa:-0- le-itle";" ti blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de4 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  ="no" sBancmeta index.l.gots pani n Colombiana de4 lomajhavecturdje"> =" ="no" sSTC.gots STC itsn Colombiafa:-0- le-itle";" ti blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de5 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  ="no" sReglatintmeSTC.gots ReglatintmeSTC titsn je">pani n Colombiana de5jlomaje"> ="no" sDiseñmeta pistaor" andae.gots Diseñmeta pistaor" andae titsn je">pani /ul etv it
  li>panis/ul etv it
  li>panisn Colombiana de3Pe"> ="no" sE="imafs, p.gots E="imafs, p titsn je">pani n Colombiana de3Phavecturdje"> =" ="no" sResultddosUColombiana de3Phavecturdj nt-weightatinaULO MUóntsnr: #fff; tant prope>Resultddos itsn Colombiafa:-0- le-itle";" ti blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de4 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  ="no" sCampeonLO s Ma de etl.gots CampeonLO s Ma de etl titsn je">pani n Colombiana de4jlomaje"> ="no" sEoog|eg Nmundi etl.gots Eoog|eg Nmundi etl titsn je">pani /ul etv it
  li>panisn Colombiana de3Phavecturdje"> ="no" sGadowiap.gots Gadowiap titsn je"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de4 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  ="no" sGadowiapIr irlnsls.gots GadowiapIr irlnsls titsn je">pani /ul etv it
  li>panisn Colombiana de3Pe"> ="no" sPlanilla uno-mp.gots Planilla uno-mp titsn je">pani n Colombiana de3Plomaje"> ="no" sJuecal/.gots Juecal/ titsn je">pani /ul etv it
  li>panisn Colombiana de2Phavecturdje"> olor="no" sParrerasiAt="Federa.gots
  ParreraspAt="Federa titsn itsn ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de3 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  olor="no" sPtulo-mundial.gots Ptulo-mundial itsn Colombiafa:-0- le-itle";" ti blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de4 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  ="no" sResoluundial/.gots Resoluundial/ titsn je">pani n Colombiana de4 e"> ="no" sCircus" tl.gots Circus" tl titsn je">pani n Colombiana de4jlomaje"> ="no" scontela .gots contela titsn je">pani /ul etv it
  li>panisn Colombiana de3Pe"> ="no" sPlanillal.gots Planillal titsn je">pani n Colombiana de3Pe"> ="no" sReglatintm.gots Reglatintm itsn je">pani n Colombiana de3Pe"> ="no" sE="imafs, .gots pani n Colombiana de3Plomaje"> ="no" sResultddosUColombiana de3Plomaj nt-weightplacehol/item/1583-matinaje-de-carreras-co/metresultddos-co/Uóntsnr: #fff; tant prope>Resultddos itsn je">pani /ul etv it
  li>panisn Colombiana de2Phavecturdje"> olor="no" sHn ColLompAUColombiana de2Phavecturdj12"
  Hn ColLompA titsn itsn ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de3 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  olor="no" sPtulo-mundial.gots Ptulo-mundial itsn Colombiafa:-0- le-itle";" ti blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de4 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  ="no" sResoluundial/.gots Resoluundial/ titsn je">pani n Colombiana de4 e"> ="no" sCircus" tl.gots Circus" tl titsn je">pani n Colombiana de4jlomaje"> ="no" scontela .gots contela titsn je">pani /ul etv it
  li>panisn Colombiana de3Pe"> ="no" sPlanillal.gots Planillal titsn je">pani n Colombiana de3Pe"> ="no" sReglatintm.gots Reglatintm itsn je">pani n Colombiana de3Pe"> ="no" sRankje" /}}Rankje" itsn je">pani n Colombiana de3Pe"> ="no" sResultddosUColombiana de3P nt-weightplacehol/item/1583-matinaje-de-carreras-ón Co/compA"resultddos-ón Co/compAUóntsnr: #fff; tant prope>Resultddos itsn je">pani n Colombiana de3Pe"> ="no" sJuecalUColombiana de3P nt-weightplacehol/item/1583-matinaje-de-carreras-ón Co/compA"2015-04-30-12-59-28Uóntsnr: #fff; tant prope>Juecal itsn je">pani n Colombiana de3Pe"> ="no" sGadowiap.gots Gadowiap titsn je">pani n Colombiana de3Pe"> ="no" sLnsl Nmundi e.gots Lnsl Nmundi e titsn je">pani n Colombiana de3Plomaje"> ="no" sProgrammuns, pTe-repadAUColombiana de3Plomaj nt-weightplacehol/item/1583-matinaje-de-carreras-ón Co/compAtirogrammunry-te-repadAUóntsnr: #fff; tant prope>Programmuns, pTe-repadA titsn je">pani /ul etv it
  li>panisn Colombiana de2Phavecturdje"> olor="no" sHn ColPdeí:""}}
  Hn ColPdeí: titsn itsn ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de3 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  olor="no" sPtulo-mundial.gots Ptulo-mundial itsn Colombiafa:-0- le-itle";" ti blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de4 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  ="no" sResoluundial/.gots Resoluundial/ titsn je">pani n Colombiana de4 e"> ="no" sCircus" tl.gots Circus" tl titsn je">pani n Colombiana de4je"> ="no" scontela .gots contela titsn je">pani n Colombiana de4jlomaje"> ="no" sProgrammuns, pHn ColSP.gots Programmuns, pHn ColSP titsn je">pani /ul etv it
  li>panisn Colombiana de3Pe"> ="no" sPlanillal.gots Planillal titsn je">pani n Colombiana de3Phavecturdje"> olor="no" sReglatintm.gots Reglatintm itsn Colombiafa:-0- le-itle";" ti blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de4 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  ="no" sBancmeta index.l.gots Bancmeta index.l titsn je">pani n Colombiana de4je"> ="no" sReglaseta Juehref="/" tina de4j nt-weightplacehol/item/1583-matinaje-de-carreras-ón Co/sptreglatintm-ón Co/sptreglas-de-juehr/spUóntsnr: #fff; tant prope>Reglaseta Juehr titsn je">pani n Colombiana de4je"> ="no" sReglatintm Técnera.gots Reglatintm Técnera titsn je">pani n Colombiana de4jlomaje"> ="no" sReglatintm Arbitra olombiana de4jlomaj nt-weightplacehol/item/1583-matinaje-de-carreras-ón Co/sptreglatintm-ón Co/sptreglatintm-arbitra =ón Co/spUóntsnr: #fff; tant prope>Reglatintm Arbitra titsn je">pani /ul etv it
  li>panisn Colombiana de3Pe"> ="no" sRankje" /}}Rankje" itsn je">pani n Colombiana de3Pe"> ="no" sResultddosUColombiana de3P nt-weightplacehol/item/1583-matinaje-de-carreras-ón Co/sptresultddos-ón Co/spUóntsnr: #fff; tant prope>Resultddos itsn je">pani n Colombiana de3Pe"> ="no" sJuecalp.gots Juecal/ titsn je">pani n Colombiana de3Plomaje"> ="no" sGadowiap.gots Gadowiap titsn je">pani /ul etv it
  li>panisn Colombiana de2Phavecturdje"> olor="no" sSde Patinaje" /}}
  Sde Patinaje" titsn itsn blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de3 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  olor="no" sPtulo-mundial.gots Ptulo-mundial itsn Colombiafa:-0- le-itle";" ti blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de4 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  ="no" sResoluundial olombiana de4jatinaj nt-weightplacehol/item/1583-matinaje-de-carreras- de Patinaje"titulo-mundial- de Patinaje"tresoluundial= de Patinaje" óntsnr: #fff; tant prope>Resoluundial titsn je">pani n Ccol-sm-na de4 e"> ="no" scontela .gots contela titsn je">pani n Colombiana de4jlomaje"> ="no" sCircus" tl.gots Circus" tl titsn je">pani /ul etv it
  li>panisn Colombiana de3Pe"> olor="no" sPlanillal.gots Planillal titsn blocje"> li>panisn Colombiana de3Pe"> ="no" sRelerocimiintm Cstyllytitl.gots Relerocimiintm Cstyllytitl titsn je">pani n Colombiana de3Pe"> ="no" sReunns, pInb-app-ivAUColombiana de3P nt-weightplacehol/item/1583-matinaje-de-carreras- de Patinaje"t"texcitmunry- de Patinaje" óntsnr: #fff; tant prope>Reunns, pInb-app-ivA titsn je">pani n Colombiana de3Pe"> ="no" sCtexcitmuns, pnaUL Juecal/y Entrenddo tl.gots Ctexcitmuns, pnaUL Juecal/y Entrenddo tl titsn je">pani n Colombiana de3Pe"> ="no" sReglatintm.gots Reglatintm itsn je">pani n Colombiana de3Pe"> ="no" sRankje" /}}Rankje" itsn je">pani n Colombiana de3Plomaje"> ="no" sResultddosUColombiana de3Plomaj nt-weightplacehol/item/1583-matinaje-de-carreras- de Patinaje"tresultddos- de Patinaje"1 óntsnr: #fff; tant prope>Resultddos itsn je">pani /ul etv it
  li>panisn Colombiana de2Phavecturdje"> olor="no" sRoldow:FreeheldF /}}
  Roldow:FreeheldF titsn itsn blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de3 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  olor="no" sPtulo-mundial.gots Ptulo-mundial itsn blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de4 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  ="no" sResoluundial olombiana de4jatinaj nt-weightplacehol/item/1583-matinaje-de-carreras-freeheldFtitulo-mundial"resoluundialUóntsnr: #fff; tant prope>Resoluundial titsn je">pani /ul etv it
  li>panisn Colombiana de3Pe"> ="no" src="edein - contela jmatinaje-eFreeheldF /}}
  contela titsn itsn je">pani n Colombiana de3Pe"> ="no" sResultddos ioldow freeheldFrColombiana de3P nt-weightplacehol/item/1583-matinaje-de-carreras-freeheldFtresultddos-ioldow-freeheldFróntsnr: #fff; tant prope>Resultddos ioldow freeheldF itsn je">pani n Colombiana de3Plomaje"> ="no" sReglatintm.gots Reglatintm itsn je">pani /ul etv it
  li>panisn Colombiana de2Phavecturdje"> olor="no" sInigheeFreeheldF /}}
  InigheeFreeheldF titsn itsn blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de3 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  olor="no" sPtulo-mundial.gots Ptulo-mundial itsn blocje"> li>panisn Colombiana de3Plomaje"> ="no" sReglatintm.gots Reglatintm itsn je">pani /ul etv it
  li>panisn Colombiana de2Plomajhavecturdje"> olor="no" sInigheeDownture.gots
  InigheeinaULO Mctsnfshtatinamunry-naUL-jiv c> hntsnr itsn blocje"> ad> open p://aler ifra=" md-10 col-sm-na de3 p:nujp://aler ifrlate.net/olor: altstyanna aler ianna a 11pf; tant li>panisn Colombiana d #fff; ://alelPatinajdiai av> hntsnrl sInigheeFreeheldF #fff; ://aler ifr-ect|f: 11px; li av>
  panisn Colombiana dal olombiana de4jatinaj nt-weightplacehol/item/1583-matinaje-de-carreras- de Patinaje"titulo-mundial- de l sInigheeFreeheldF /}} panisn Colombiana dFor p" />
  InigheeFreeheldF titsn itsn blocje"> aant prope>InigheeFreeheldF titsn itsn blocje"> atulo-mundial- d-weightplacehol/item/1583-minni /ul Comnsis, pMédica titsn je">pani n Colombiana de2Pe"> ="no" sSubmin"tés Especializhel ="no" sPlanilla uno-mp.gots olor="no" sIca#fff; tant prope>Submin"tés Especializados/ titsn je">pani n Colombiana de2Plomaje"> ="no" sComnsis, pDiscipigharia.gots InigheeinaULO Mctsnfshtatinamunry2naUL-jiv c> hntsitsn je">panii #fff; ://alaGr: #fftinaje-de-carreranav>
  li>phel ul liznr: #fflelPatinajdiainr: #ffav>
  hntsitigheeFreeheldF #fff; ://aaGr: #fftiaje-de-carreranadiv li>phel ul liznr: #fflje-de-carrer3-33-10>
  hntsitigheeFreeheldF #arnetiz li>phel ul liznr: #fflcarnetiz Col
  hntsiteightplacehol/item/1583-minFichal.gots anisn Colombianaiteightplaceomnsis, pMédica titsn je">paniitolor:Fichal.gots anturdje"> olor="no" sInigheeDownture.gots li>panisn Colombiana de3Plomaje"> ="no" sReglatintm.gots pani /> li>phel ul liznr: #fflfichal-sm-naalfichal-sm-naaznr: #ffsn je">paniitolor:Fichal.gots anGr: #ffturdje">v cntsnr: #fff; tL-jiv c> hntse l sInigheeFreeheldF Fichal.gots anNuevas Te> nde3 atinajhavecturj12" paniitolor:Fichal.gots anNuevas Te> nde3 turdje">v cntsnr: #fff; tant prope>InigheeFreeheldF titsn itsn blocje"> atulo-mundial- ditigheeFreeheldF placeí3 atinajhavecturnadiv li>phel ul liznr: #ffl-matinav>
  v cntsnr: #fff; ttulo-mundial- ditl sInigheeFreeheldF Peul n nde3 je-8atinajhavecturna2"
  v cntsnr: #fff; tant prope>InigheeFreeheldF titsn itsn blocje"> atulo-mundial- dr: #fff; tanfull_tplaf; tant" sRatpla1igheeFreeheldF dna de3 atinajhavecturr: #fff; tant prope>Cfull_tplaf; tant" sRatpla1!-j nt-weightatinae" /}} ="no" sSubmin"tés Especializ://aler ="no" sPlanilla uno-mp.gots olor="no" sIca#fff; tant prope>Submin cntsne2Plomajhavecturdj12"
   olor="no" sInigheeDownture.gotsaecturdj12"
   H"style="t prope>Comnsis, pMghtatinaULO MUóntsbonutantspecje-de-de-8-19-27-42p://aler inr: #ffav>
   ="no" sSubmin"tés Especializutivr-t=" ="no" sPlanilla uno-mp.gots Subminrdje">v cntsnr: #fff; ttstyle="wiorie="suery-t="Fhttp!-tinajdia
   H"st prope>Comnsis, pMghtatinaULO MUóntsnr: #fff; tantuery,avtsn jer ifr-ect|f:://aler ide4;" n Colombiana de4 atin n Colombiana de2Pe"> ="no" sSubmin"tés Especializde4;" n ="no" sPlanilla uno-mp.gots Subminrdje">v cntsnr: #fff; ttstyle="wiorie="suery-t="Fhttp!-tinajdia cehol/itemnisn Colombiana dt prope>Comnsis, pMghtatinaULO MUóntsnr: #fff; tantuery,av
   n Colombiana de2Pe"> ="no" sSubmin"tés Especializ ://aitem ="no" sPlanilla uno-mp.gots Subminrdje">v cntsnr: #fff; ttstyle="wiorie="suery-t="Fhttp!-tinajdia H #fffcol-sm-na de2 p:nujp: dt prope>Comnsis, pMghtatinaULO MUóntsnr: #fff; tantuery,av: #fff; n Colombiana de2Pe"> ="no" sSubmin"tés Especializ: #fff ="no" sPlanilla uno-mp.gots Subminrdje">v cntsnr: #fff; ttstyle="wiorie="sl sInigheeFreeheldF tinajdia H #fffcP #fff; tant prope>H"sl sInt prope>Comnsis, pMghtatinaULO MUóntsnr: #fff; tantuery,av: #fff;ff; tant prope>Resoluundialor: #fff;: #fff;ana de4jlomaje"> = n Colombiana de2Pe"> ="no" sSubmin"tés Especializ: #fff-dna de3P nt-weightplacehollementIlnslnmundi e.rstinajdia H #fffcP #fffpe>Subminrdje">v cntsnr: #fff; cehant tplacturdj12" ts olor="no" sInigheeDownture.gotsaecturdj12" k2dj12" k2dj12" k2dj12"
    ttstyle="winr:nol tlomaPlugins: Bel ueDisplaynt-w tlomaK2aPlugins: K2Bel ueDisplaynt-w tlomaPlugins: AfterDisplayT3P nnt-w tlomaK2aPlugins: K2AfterDisplayT3P nnt-w tlomaPlugins: Bel ueDisplayC12" ="spUa/k2smnsiafryche/6e612d843510ceea710c72ff7eb3ad8d_S av> MANIZALEZ HC SE IMPUSO EN BOGOTÁosaembian turdj1 tme .gots ="spUa/k2smnsiafryche/0176750c773a9dd29a31c85a92d3e83f_S av> JORNADA FAVORABLE PARA BOGOTÁ EN INTERLIGASosaembian turdj1 tme .gots pani clubetle";: #fff; tant aeheldF Less=más "AVANZA INTERCLUBES DE HOCKEY PATÍN"ol an te"> ="spUa/k2smnsiafryche/a48f2910e452b3f175f18d667ea47c7f_S av> pani clubetle";: #fff; tant#mnsiCom3P tsAnchitsnmbiana 0 mbianaosaembianambianambianaianambianoa.gots pani clubetle";: #fff; tant">AVANZA INTERCLUBES DE HOCKEY PATÍNosaembian turdj1 tme .gots ="spUa/k2smnsiafryche/e5a7ca3d1b9367d321544f663b586abb_S av> REÑIDA JORNADA EN INICIO DEL INTERLIGAS DE CARRERASosaembian turdj1 tme .gots ="no" sSubmin"tés Especializcalee.neioa de3P nt-weightplacehollementIlnslnmundi e.rsCalee.neioinpe>Subminrdje">v cntsnr: #fff; tant p