blokground-impoteight: ="3 > dth=de"3 > alt="Spanishcl/>a> blokground-impoteight: ="3 > dth=de"3 > alt="Englishcl/>a> < })))))))))))))head> er erclass="block">
g))/d t/logong" />alt="Fepación Colombiana de Patinaje" /oyle> bldth: 125x} ;ight: 1} ;< l/> < })))) })))))))))div>
blrgin:0-p:0 -7x} ;ol-xor: ff;pa nt-size:32 1x;painea,eight: 1006} ;Creras, 74 # 25 F - 10, Brerio MoliveaTee;: 2632225 - 2950867 Mly/:ederatin.o@gmly/.m/a

))))div> div> ))))
< })))))))))))))henai
Hepa scraan>a> havecle(d / ov idple{f="Fepación Coclass="blvel1 > havecle(d ow! on.p em-link, seram r uc/slaanlass="rodu-vaon" h alt="cl/> Fepación Coscraan>a>raan>a>v> d bldth: 122x} h < Fepatiní a>raan>ailass="blfa[ls-g/ale-ghts"a>v> ddiv> ov idass="roganaooundpantent {>> > Comem- Ect'uveNoscraan>a> Latos Dert Iiscrscraan>a> Eatecutorscraan>a> Reglenu.tde ClEntAcorscraan>a> div> oiv> oili> havecle(d / ov idple{f="Comesies, class="blvel1 > havecle(d ow! on.p em-link, seram r uc/slaanlass="rodu-vaon" h alt="cl/> Comesies, a>raan>ailass="blfa[ls-catur-wnloa>raan>a>v> d Comesin de paCreras, scraan>a> Comesin de paAístico, scraan>a> Comesin deHkey liLí eascraan>a> Comesin deHkey liPiní scraan>a> ass="jovel1 2u em-link, clef="/index.php/itm_uesies, tm_uesies-ateboarding" //slaanlass="rodu-vatle" c>Comesin de paSteboarding" scraan>a> ass="jovel1 2u em-link, clef="/index.php/itm_uesies, tm_uesies-de-goery.-freeyle","/slaanlass="rodu-vatle" c>Comesin de paRoery. Freeyle",scraan>a> Comesin deMédicascraan>a> peclize(adosc/slaanlass="rodu-vatle" c>Subm_uetés Especlize(adososcraan>a> ass="blvel1 2 ls=t em-link, clef="/index.php/itm_uesies, tm_uesies-discipnk,ar" //slaanlass="rodu-vatle" c>Comesin deDiscipnk,ar" scraan>a> oiv> oili> havecle(d / ov idple{f="MalClidad, class="blvel1 > havecle(d ow! on.p em-link, seram r uc/slaanlass="rodu-vaon" h alt="cl/> MalClidad, a>raan>ailass="blfa[ls-catur-wnloa>raan>a>v> d bldth: 12px;bh < alt="cl/> Pin.oe" e paCreras, a>raan>a>raan>a>v> d Pubcaticies, a>raan>ailass="blfa[ls-g/ale-ghts"a>v> d Resolucies, oscraan>a> Circure.c scraan>a> tice"s dscraan>a> Consult, scraan>a> oiv> oili> Reglenu.tda>raan>ailass="blfa[ls-g/ale-ghts"a>v> d Bancde ClPrueb, scraan>a> STCa>raan>ailass="blfa[ls-g/ale-ghts"a>v> d Reglenu.tdeSTCscraan>a> Diseñde Clpista eatendauscraan>a> oiv> oili> oiv> oili> Ealablfó scraan>a> Result,dosa>raan>ailass="blfa[ls-g/ale-ghts"a>v> d Campeon r s Mundialc scraan>a> EntAcor Niciesalc scraan>a> oiv> oili> Juecc scraan>a> Ger iiaoscraan>a> Ger iiaoIentrlatosscraan>a> oiv> oili> Planilla unicascraan>a> oiv> oili> alt="cl/> Pin.oe" eAístico, scraan>a>raan>a>v> d Pubcaticies, a>raan>ailass="blfa[ls-g/ale-ghts"a>v> d Resolucies, oscraan>a> Circure.c scraan>a> tice"s dscraan>a> oiv> oili> Planilla scraan>a> Reglenu.tda>raan>a> Ealablfó scraan>a> Result,dosa>raan>a> oiv> oili> alt="cl/> Hkey liLe-i,scraan>a>raan>a>v> d Pubcaticies, a>raan>ailass="blfa[ls-g/ale-ghts"a>v> d Resolucies, oscraan>a> Circure.c scraan>a> tice"s dscraan>a> oiv> oili> Planilla scraan>a> Reglenu.tda>raan>a> ass="jovel1 3 em-link, clef="/index.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey line-i,esankg" -hkey line-i,c/slaanlass="rodu-vatle" c>Rankg" a>raan>a> Result,dosa>raan>a> Juecc scraan>a> Ger iiaoscraan>a> Lato Niciesalscraan>a> Programicin deTeortaadascraan>a> oiv> oili> alt="cl/> Hkey liPiní scraan>a>raan>a>v> d Pubcaticies, a>raan>ailass="blfa[ls-g/ale-ghts"a>v> d Resolucies, oscraan>a> Circure.c scraan>a> tice"s dscraan>a> Programicin deHkey liSPscraan>a> oiv> oili> Planilla scraan>a> Reglenu.tda>raan>ailass="blfa[ls-g/ale-ghts"a>v> d Bancde ClPrueb, scraan>a> Reglese ClJuegoscraan>a> Reglenu.td Técno, scraan>a> Reglenu.td Arbitra" scraan>a> oiv> oili> ass="jovel1 3 em-link, clef="/index.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/sankg" -hkey lispc/slaanlass="rodu-vatle" c>Rankg" a>raan>a> Result,dosa>raan>a> Juecc scraan>a> Ger iiaoscraan>a> oiv> oili> ass="jovel1 2uhavecle(d ow! on.p em-link, seram r uc/slaanlass="rodu-vaon" h alt="cl/> Steboarding" scraan>a>raan>a>v> d Pubcaticies, a>raan>ailass="blfa[ls-g/ale-ghts"a>v> d Resolucies, scraan>a> tice"s dscraan>a> Circure.c scraan>a> oiv> oili> Planilla scraan>a>v> d oili> Renteocimiu.td Cder rt Ic scraan>a> Reunin deInrmat-divascraan>a> Cablciticin deram lJuecc y Entren,do.c scraan>a> Reglenu.tda>raan>a> ass="jovel1 3 em-link, clef="/index.php/itmalClidad, -tin.oe" eateboarding" /sankg" -ateboarding" //slaanlass="rodu-vatle" c>Rankg" a>raan>a> Result,dosa>raan>a> oiv> oili> ass="jovel1 2uhavecle(d ow! on.p em-link, seram r uc/slaanlass="rodu-vaon" h alt="cl/> Roery. Freeyle",scraan>a>raan>a>v> d Pubcaticies, a>raan>a>v> d Resolucies, scraan>a> oiv> oili> ass="jovel1 3 ow! on.p em-link, clef="/index.php/itmalClidad, -tin.oe" efreeyle",/ticias d-freeyle","/slaanlass="rodu-vaon" h alt="cl/> tice"s dscraan>a>raan>a> Result,dos goery. freeyle",a>raan>a> Reglenu.tda>raan>a> oiv> oili> ass="jovel1 2uhavecle(d ow! on.p em-link, seram r uc/slaanlass="rodu-vaon" h alt="cl/> Innk,eaFreeyle",scraan>a>raan>a>v> d Pubcaticies, a>raan>a>v> d oili> Reglenu.tda>raan>a> oiv> oili> alt="cl/> Innk,eaDownle(lscraan>a>raan>a>v> d Pubcaticies, a>raan>ailass="blfa[ls-g/ale-ghts"a>v> d Resolucies, scraan>a> Circure.c scraan>a> oiv> oili> Reglenu.tda>raan>a> oiv> oili> oiv> oili> havecle(d / ov idple{f="Inrmat-cin deGeral.cclass="blvel1 > havecle(d ow! on.p em-link, seram r uc/slaanlass="rodu-vaon" h alt="cl/> Inrmat-cin deGeral.ca>raan>ailass="blfa[ls-catur-wnloa>raan>a>v> d Resolucies, eGeral.cc a>raan>a> Circure.c eGeral.cc a>raan>a> Carnetiz-cin dea>raan>a> Ficha Técno,aoa>raan>ailass="blfa[ls-g/ale-ghts"a>v> d Ficha Técno,aoGeral.ca>raan>a> Ficha Técno,aoNuevas Teex.n"s da>raan>a> oiv> oili> Ger ií da>raan>a> Peat-n.n"s 2018a>raan>a> oiv> oili> havecle(d full_ganacle(d ole",igana1/ oalple{f="tice"s dclass="blvel1 > havecle(d ow! on.p full_ganacle(d ole",igana1 em-link, clef="/i#c/slaanlass="rodu-vaon" h alt="cl/> tice"s dscraan>ailass="blfa[ls-catur-wnloa>raan>a> ass="jovel1 2u em-link, clef="/i#c/slaanlass="rodu-vatle" c>tice"s d d,scraan>ailass="blfa[ls-g/ale-ghts"a>a ddiv> ov idass="roganaooundpantent {>> > alt="cl/> tice"s d Fepatiní a>raan>a>raan>a> alt="cl/> tice"s d paCreras,a>raan>a>raan>a> alt="cl/> tice"s d paAístico, a>raan>a>raan>a> alt="cl/> tice"s d paHkey liLí eaa>raan>a>raan>a> alt="cl/> tice"s d paHkey liPiní a>raan>a>raan>a>
a>v> d ass="jovel1 2ufull_ganacle(d em-link, clef="/i#c/slaanlass="rodu-vatle" c> L d Ultages tice"s dscraan>ailass="blfa[ls-g/ale-ghts"a>a ddiv> ov idass="roganaooundpantent {>> slilass="blel1nh s- UnPlugins: Bef aeDisplayd> s- UnK2nPlugins: K2Bef aeDisplayd> s- UnPlugins: AfterDisplayTle" d> s- UnK2nPlugins: K2AfterDisplayTle" d> s- UnPlugins: Bef aeDisplayCtent {m> s- UnK2nPlugins: K2Bef aeDisplayCtent {m> sv class="rogaluleIm-lIntrotex{h alt="LISTOS PARA EL SUE&Nte(de;O MUNDIALISTA"/ a a
LISTOS PARA EL SUEÑO MUNDIALISTAs>a sv class="rocluc/siv> sv class="rocluc/siv> s- UnPlugins: AfterDisplayCtent {m> s- UnK2nPlugins: K2AfterDisplayCtent {m> s- UnK2nPlugins: K2AfterDisplaym> sv class="rocluc/siv> s/li> slilass="bloddh s- UnPlugins: Bef aeDisplayd> s- UnK2nPlugins: K2Bef aeDisplayd> s- UnPlugins: AfterDisplayTle" d> s- UnK2nPlugins: K2AfterDisplayTle" d> s- UnPlugins: Bef aeDisplayCtent {m> s- UnK2nPlugins: K2Bef aeDisplayCtent {m> sv class="rogaluleIm-lIntrotex{h alt="TUNJA RECIBE EL FUTURO DEL PATINAJE COLOMBIANO"/ a a
TUNJA RECIBE EL FUTURO DEL PATINAJE COLOMBIANOs>a sv class="rocluc/siv> sv class="rocluc/siv> s- UnPlugins: AfterDisplayCtent {m> s- UnK2nPlugins: K2AfterDisplayCtent {m> s- UnK2nPlugins: K2AfterDisplaym> sv class="rocluc/siv> s/li> slilass="blel1nh s- UnPlugins: Bef aeDisplayd> s- UnK2nPlugins: K2Bef aeDisplayd> s- UnPlugins: AfterDisplayTle" d> s- UnK2nPlugins: K2AfterDisplayTle" d> s- UnPlugins: Bef aeDisplayCtent {m> s- UnK2nPlugins: K2Bef aeDisplayCtent {m> sv class="rogaluleIm-lIntrotex{h alt="PANAMERICANO DE ARTÍSTICO LA GRAN CITA PARA LOS CLUBES DEL CONTINENTE"/ a a
PANAMERICANO DE ARTÍSTICO LA GRAN CITA PARA LOS CLUBES DEL CONTINENTEs>a sv class="rocluc/siv> sv class="rocluc/siv> s- UnPlugins: AfterDisplayCtent {m> s- UnK2nPlugins: K2AfterDisplayCtent {m> s- UnK2nPlugins: K2AfterDisplaym> sv class="rocluc/siv> s/li> slilass="blodd ss=tIm-lh s- UnPlugins: Bef aeDisplayd> s- UnK2nPlugins: K2Bef aeDisplayd> s- UnPlugins: AfterDisplayTle" d> s- UnK2nPlugins: K2AfterDisplayTle" d> s- UnPlugins: Bef aeDisplayCtent {m> s- UnK2nPlugins: K2Bef aeDisplayCtent {m> sv class="rogaluleIm-lIntrotex{h alt="SELECCIONES COLOMBIA PROTAGONISTAS EN FINAL DE COPA FEDEPATÍN"/ a a
SELECCIONES COLOMBIA PROTAGONISTAS EN FINAL DE COPA FEDEPATÍNs>a sv class="rocluc/siv> sv class="rocluc/siv> s- UnPlugins: AfterDisplayCtent {m> s- UnK2nPlugins: K2AfterDisplayCtent {m> s- UnK2nPlugins: K2AfterDisplaym> sv class="rocluc/siv> s/li> slilass="blasearListc/sili> i/ul> siv> dd siv> siv> sili> alt="cl/> Calendauiosa>raan>a>raan>a> <v> sv class="royt-so"s cbtc/sa dati-tlacedu-t="top" target="_bla, class="rosb facebook d,fault "lple{f="Facebookclef="/itps:s://www.facebook.com/depatin.ocol/">ailass="blfa[ls-facebookc/s/i>a> < sv class="royt-so"s cbtc/sa dati-tlacedu-t="top" target="_bla, class="rosb twitter d,fault "lple{f="Twitterclef="/itps:s://twitter.com/depatin.ocol">ailass="blfa[ls-twitterc/s/i>a> < sv class="royt-so"s cbtc/sa dati-tlacedu-t="top" target="_bla, class="rosb youtub e pfault "lple{f="YouTub clef="/itps:s://www.youtub .com/user/FEDECOLOMBIAPATIN">ailass="blfa[ls-youtub c/s/i>a> < sv class="royt-so"s cbtc/sa dati-tlacedu-t="top" target="_bla, class="rosb instagrame pfault "lple{f="Instagramclef="/itps:s://www.instagram.com/depatin.ocol">ailass="blfa[ls-instagramc/s/i>a> < da>v> sv clid="rev_slider_1_1_wrapperclass="rorev_slider_wrapperufulldth: baer-fontenainercoyle> blmargin:0px auto;backoundndontlor:#E9E9E9;padding:0px;margin-top:-10px;margin-bottom:-37px;max-hehts":450px;c/ sv clid="rev_slider_1_1class="rorev_sliderufulldth: abaer-fcoyle> bldisplay:nes,;max-hehts":450px;hehts":450px;c/ s- UnSLIDE 1> dsg {bc="/mtps:s://depatin.onorg.n"/ages/fabaer-ffabaer-foouan-clcatras,s2.jp />>alt="baer-foouan-clcatras,s2"lldati-bgpositiesrocenter top" dati-bgfitron"v-fcodati-bgrepeatrono-repeatc/ a- UnLAYERSd> s- UnSLIDE 2> dsg {bc="/mtps:s://depatin.onorg.n"/ages/faslider/Creras,secampeonas-goery.-nadus-2017.jp />>alt="campeonas-goery.-nadus-2017"lldati-bgpositiesrocenter top" dati-bgfitron"v-fcodati-bgrepeatrono-repeatc/ a- UnLAYERSd> s- UnSLIDE 3> dsg {bc="/mtps:s://depatin.onorg.n"/ages/faslider/bg3ng" />>alt="bg3"lldati-bgpositiesrocenter top" dati-bgfitron"v-fcodati-bgrepeatrono-repeatc/ a- UnLAYERSd> s- UnSLIDE 4> dsg {bc="/mtps:s://depatin.onorg.n"/ages/fabaer-ffaBaer-f_ouan-c_progressa.jp />>alt="Baer-f_ouan-c_progressa"lldati-bgpositiesrocenter top" dati-bgfitron"v-fcodati-bgrepeatrono-repeatc/ a- UnLAYERSd> s- UnSLIDE 5> dsg {bc="/mtps:s://depatin.onorg.n"/ages/faslider/Aiclico, /brayan-oro.jp />>alt="brayan-oro"lldati-bgpositiesrocenter top" dati-bgfitron"v-fcodati-bgrepeatrono-repeatc/ a- UnLAYERSd> s- UnSLIDE 6> dsg {bc="/mtps:s://depatin.onorg.n"/ages/faslider/Hkey lSP/tin.oe" sp-goery.-nadus.jp />>alt="tin.oe" sp-goery.-nadus"lldati-bgpositiesrocenter top" dati-bgfitron"v-fcodati-bgrepeatrono-repeatc/ a- UnLAYERSd> s- UnSLIDE 7> dsg {bc="/mtps:s://depatin.onorg.n"/ages/faslider/Creras,segoery.-nadus-pista.jp />>alt="goery.-nadus-pista"lldati-bgpositiesrocenter top" dati-bgfitron"v-fcodati-bgrepeatrono-repeatc/ a- UnLAYERSd> s- UnSLIDE 8> dsg {bc="/mtps:s://depatin.onorg.n"/ages/faslider/Hkey lnk,e,/hkey link,e,-2017lcanada.jp />>alt="hkey link,e,-2017lcanada"lldati-bgpositiesrocenter top" dati-bgfitron"v-fcodati-bgrepeatrono-repeatc/ a- UnLAYERSd> s- UnSLIDE 9> dsg {bc="/mtps:s://depatin.onorg.n"/ages/faslider/Hkey lSP/hkey lipostob" -tortugal.jp />>alt="hkey lipostob" -tortugal"lldati-bgpositiesrocenter top" dati-bgfitron"v-fcodati-bgrepeatrono-repeatc/ a- UnLAYERSd> s- UnSLIDE 10> dsg {bc="/mtps:s://depatin.onorg.n"/ages/faslider/Creras,sefotd-campeones-goery.-nadus.jp />>alt="fotd-campeones-goery.-nadus"lldati-bgpositiesrocenter top" dati-bgfitron"v-fcodati-bgrepeatrono-repeatc/ a- UnLAYERSd> s- UnSLIDE 11> dsg {bc="/mtps:s://www.fepatin.onorg.n"/dges/faslider/ateboeateboarding" .jp />>alt="ateboarding" "lldati-bgpositiesrocenter top" dati-bgfitron"v-fcodati-bgrepeatrono-repeatc/ a- UnLAYERSd> a/ul> sv class="rotp-baer-ftimeuc/siv> typf="tex{/cssc/ #rev_slider_1_1_wrapperu.tp-loader.spier-f3 v cl{ backoundndontlor: #cc1000 !imrt tant; } > a/v> a- UnEND REVOLUTION SLIDER --> < s/v> da>v> sv class="rontenent-ma.o-ier-f " Evu.tdsa>raan> < s/h3 < sv class="rogaln" tu.t asearfix/ typf="tex{/cssc/ figurel{ display: blkey; dth: : 100%; hehts": 100%; margin: 0 } figcapriesl{ padding: 10px 15px; posities: absolure; bottom: 20px; rhts": 30px; margin-left:30px; z-dex.p: 3; backoundnd: blaey; backoundnd: rgba(0,0,0,0.7); color: #fff; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; border-radius: 4px } .ntevu.tAccordies.dark .CAspieeTle{f { padding-rhts": 20px; color: #fff; nk,e-hehts": 265% } > da>v> sv clid="yt_comrtnentc/ a- UnSttic K2 Item Layoutd> ilaanlid="stticOfPes/Id1691c/siraan> sv clid="k2Ct tainer"lass="roitemVie c/ s- UnPlugins: BeforeDisplayd> s- UnK2 Plugins: K2BeforeDisplayd> s- UnItem crtegoiy dav class="roitemCrtegoiyc/ Últages tice"s da> < da>h2 av class="rolk,ec/siv> > s>h2 s- UnPlugins: AfterDisplayTle{f > s- UnK2 Plugins: K2AfterDisplayTle{f > sv class="roitemToolbarh 11 De"sembrc 2017d ds/raan> sv class="roitemRin.ogBlkey ge-innk,ec/ d dsv class="roitemRin.ogForm"
d dsv class="rocluc/siv> d dsiv> d dsv class="rocluc/siv> d siv> d ddddd ds/v> d d sv class="roitemBodyc/ s- UnPlugins: BeforeDisplayCt tu.t > s- UnK2 Plugins: K2BeforeDisplayCt tu.t > d < < s- UnItem tex{ > sv class="roitemFullTex{c/ <

sg {bc="/m/ages/faJuan_P_Arango_030.jp />alt="Juan P Arango 030.jp />dth: ="454" hehts"="332coyle> bldisplay: blkey; margin-left: auto; margin-rhts": auto;" //sip/

En una[linal llena[ Clemocieses, el Pieo d,aAntioquia se quedó n" el títuld d,l Open Suramerica-d d,aClubes que se llevó alaabo en Med,llín, y que n" tó n" la pticlcip,cin ded,a564 dert tistased,a125 clubes y 13 nicieses.sip/

En la últage jornada, la tabla[ Clmedaery.ía neral.c quedó igualada en medaerased,aoro, 8, entre el Pieo y el CMB d,aCa tanera, pero el club antioqueñdetomó vu.taja por el número d,arlrtase(4) y bronces (8) n" seguidasedurantc los cuatro dí d d,acomret.n"s .sip/

sg {bc="/m/ages/faLuz_K_Garzon_030.jp />alt="Luz K Garzon 030.jp />dth: ="308cleehts"="205coyle> blmargin-rhts": 10px; floa": left;" //La nran figura[ Cl campeonatd fue Luz Karime Garzn d,[ Cl CMB d,aCa tanera, quieo logró 5 medaerased,aoro. En los hkmbrc se destacó Cl prejuvu..l SalomónaCa baero, quieo n" sus 4 preseas dt adas llevó alsv asub Pegasos Élite>al tercerdlugar Cl medaery.o neral.c.sip/

 sip/

 sip/

 sip/

 sip/

sg {bc="/m/ages/famedaery-clubng" />alt="medaery-clubng" />yle> bldisplay: blkey; margin-left: auto; margin-rhts": auto;" //sip/

sg {bc="/m/ages/faopen-sura-clubng" />alt="open-sura-clubng" />yle> bldisplay: blkey; margin-left: auto; margin-rhts": auto;" //sip/ bltex{-aligs: center;h slaanlyle> bltex{-dect aties: dndernk,e;h sltrong>RESULTADOS ÚLTIMA JORNADA OPEN SURAMERICANO DE CLUBESs/raan>sip/

sg {bc="/m/ages/fapre-vuel-clubng" />alt="pre-vuel-clubng" />yle> bldisplay: blkey; margin-left: auto; margin-rhts": auto;" //sip/

sg {bc="/m/ages/fajuv-vuel-damang" />alt="juv-vuel-damang" />yle> bldisplay: blkey; margin-left: auto; margin-rhts": auto;" //sip/

sg {bc="/m/ages/famay-vuel-clubng" />alt="may-vuel-clubng" />yle> bldisplay: blkey; margin-left: auto; margin-rhts": auto;" //sip/

sg {bc="/m/ages/fapre-20000-damang" />alt="pre-20000-damang" />yle> bldisplay: blkey; margin-left: auto; margin-rhts": auto;" //sip/

sg {bc="/m/ages/fa20000-club-juvng" />alt="20000-club-juvng" />yle> bldisplay: blkey; margin-left: auto; margin-rhts": auto;" //sip/

sg {bc="/m/ages/fa20000-eli-mayo-damng" />alt="20000-eli-mayo-damng" />yle> bldisplay: blkey; margin-left: auto; margin-rhts": auto;" //sip/ s>v> d s>v> sv class="roitemLi, sc/ s- UnSo"s c shariog > sv class="roitemSo"s cShariogc/ s- UnGdeto www.addthis.com/dashardineto customize your tools > sv class="roaddthis_native_toolboxc/siv> d s- UnGdeto www.addthis.com/dashardineto customize your tools > sscript typf="tex{/javascripthbc="/m//s7.addthis.com/js/300/addthis_dthget.js#pubid=ra-4f89a9d74637536f/>async>s/rcript < < s>v> sv clid="ma.otop2"ll sv class="romalule asearfix/ << sh3lass="rogalple{f/ GALERÍAilaanlass="rople{fontlor"> JUEGOS SURAMERICANOS 2018a>raan> < s/h3 < sv class="rogaln" tu.t asearfix/ sv clid ="phocagaery.yomalule-rh/>yle> bltex{-aligs:center; margin: 0 auto;">sv class="romosaic/>yle> blfloa":left;padding:3px;dth: :100pxc/ salass="ro-depopup" tle{f="1clef="/i/aex.php/itinf at-ci" -neral.c/ger iia /crtegoiy/13-suramerica-dsontcha/o sg {bc="/m/ages/faphocagaery.y/sura-ctcha/thumbfaphoca_thumb_m_1.jp />alt="1/>dth: ="100cleehts"="100cl//si < dth: ="100cleehts"="100cl//si < dth: ="100cleehts"="100cl//si < dth: ="100cleehts"="100cl//si < dth: ="100cleehts"="100cl//si < dth: ="100cleehts"="100cl//si < dth: ="100cleehts"="100cl//si < dth: ="100cleehts"="100cl//si < blasear:bothc/siv> < s/v> < sv class="romalule asearfix/ << sh3lass="rogalple{f/ GALERÍAilaanlass="rople{fontlor"> COPA FEDEPATIN HOCKEY LÍNEAa>raan> < s/h3 < sv class="rogaln" tu.t asearfix/ sv clid ="phocagaery.yomalule-rh/>yle> bltex{-aligs:center; margin: 0 auto;">sv class="romosaic/>yle> blfloa":left;padding:3px;dth: :100pxc/ salass="ro-depopup" tle{f="IMG_9259clef="/i/aex.php/itinf at-ci" -neral.c/ger iia /crtegoiy/14ontpa-depatin.o-hl/o sg {bc="/m/ages/faphocagaery.y/ntpa-depa-hl2018/thumbfaphoca_thumb_m_IMG_9259.jp />alt="IMG_9259cldth: ="100cleehts"="100cl//si < blasear:bothc/siv> < s/v> < sv class="romalule asearfix/ << sh3lass="rogalple{f/ CONCENTRACIÓNilaanlass="rople{fontlor"> SELECCIÓN COLOMBIA MANZANA POSTOBONa>raan> < s/h3 < sv class="rogaln" tu.t asearfix/ sv clid ="phocagaery.yomalule-rh/>yle> bltex{-aligs:center; margin: 0 auto;">sv class="romosaic/>yle> blfloa":left;padding:3px;dth: :100pxc/ salass="ro-depopup" tle{f="entreno 002clef="/i/aex.php/itinf at-ci" -neral.c/ger iia /crtegoiy/11ontncentr-ci" -selecci" -ntlombialmanzana-postob" -2018cl sg {bc="/m/ages/faphocagaery.y/Ctncentr-ci" _2018/thumbfaphoca_thumb_m_entreno 002.jp />alt="entreno 002cldth: ="100cleehts"="100cl//si < alt="entreno 003cldth: ="100cleehts"="100cl//si < alt="entreno 004" dth: ="100cleehts"="100cl//si < alt="entreno 005" dth: ="100cleehts"="100cl//si < alt="entreno 006" dth: ="100cleehts"="100cl//si < alt="entreno 007" dth: ="100cleehts"="100cl//si < alt="entreno 008cldth: ="100cleehts"="100cl//si < alt="entreno 009cldth: ="100cleehts"="100cl//si < blasear:bothc/siv> < s/v> s/v> s/v> s/v> sv clid="rhts""lllass="ron"l-sm-12/o sv class="rogalule asearfix/ < sv class="rogaln" tu.t asearfix/

 sip/

 sip/ sv class="rogalule asearfix/ << sh3lass="rogalple{f/ Rpsolucies, ilaanlass="rople{fontlor"> y Circure.esa>raan> < s/h3 < sv class="rogaln" tu.t asearfix/ sscript typf="tex{/javascripth jQuery(functies($) { 1 " < d sv class="rosp-accordies-n" tainerc/ yle> bltex{-aligs: justify;/

CONVOCATORIA DE JUECES AL II FESTIVAL RECREACIONAL NACIONAL DE ESCUELAS DE FORMACION DE LA MODALIDAD DE CARRERAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 7 AL 8 DE JULIO   DE 2018.sip/ sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 35" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /circure., -catras,?wnloload=878:ct vocaloria-de-juecc -tl-ii-festivtl-recreaciestl-niciesal-de-escuelas-we-fort-ci" -dcllaomalClidadede-creras,slaorealiz,rs oenllaociudadede-med,lli -dcl-7-tl-8e-cljul de-cl2018clrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>034s/raan>sitd

bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>033s/raan>sitd bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>032s/raan>sitd bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>031s/raan>sitd bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>030s/raan>sitd bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>029s/raan>sitd bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>028a>rlrong>s/raan>sitd bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>027a>rlrong>s/raan>sitd bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>026a>rlrong>s/raan>sitd bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>025s/raan>sitd bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>024s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 24" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/pubcaticies, -hkey lisp/circure., -hkey lisp?wnloload=835:ct vocaloria-de-juecc -t-laoprimer-festivtl-niciesal-interclubes-d -laomalClidadede-hkey litin.o-crtegoiialescuelas-we-fort-ci" -aorealiz,rs oenllaociudadede-bogoca-del-27-tl-29-de-abril-del2018clrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>023s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 23clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lilk,e,/pubcaticies, -hkey link,e,/circure., -hkey link,e,?wnloload=834:ct vocaloria-de-juecc -tllaos gunda-validadeniciesal-interclubes-d -laomalClidadede-hkey link,e,-crtegoiialmeno., -aorealiz,rs oenllaociudadede-bogoca-del-20-tl-22-de-abril-del2018clrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>022s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 22clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /circure., -ticli?wnloload=831:ct vocaloria-de-juecc -tl-ii-campeonatd-niciesal-interclubes-d -laomalClidadede-ticli-crtegoiialmayo., -aorealiz,rs oenllaociudadede-med,lli -dcl-26-tl-29-de-abril-del2018clrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>021s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 21clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /circure., -ticl?wnloload=824:pticlcip,ci" -e -ntpa-alemana-aorealiz,rs oenlfreiburg-dcl-8eal-12-de-mayo-dcll2018omalClidad, -librcly-figuras"lrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>020s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 20clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/pubcaticies, -hkey lisp/circure., -hkey lisp?wnloload=821:ct vocaloria-de-juecc -tllaos gunda-ram da-niciesal-interclubes-d -laomalClidadede-hkey litin.o-crtegoiialinfantil-mixtd-lisub-17-vares, -aorealiz,rs oenllaociudadede-med,lli -dcl-6-tl-8e-clabril-del2018clrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>019s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 19clef="/i/phocawnloload/2018/Creras,s_Circure.es_2018/CIRCULAR_No_019ngdfclrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>018a>rlrong>s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 18clef="/i/phocawnloload/2018/Hkey lLk,e,-Circur,l, -2018/CIRCULAR_No_018ngdfclrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>017a>rlrong>s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 17" hf="/i/phocawnloload/2018/Hkey lLk,e,-Circur,l, -2018/CIRCULAR_No_017ngdfclrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>016a>rlrong>s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 16" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /circure., -ticli?wnloload=807:ct vocaloria-de-juecc -tl-primer-festivtl-niciesal-interclubes-d -laomalClidade-clarcrtegoiialmeno., -aorealiz,rs oenllaociudadede-bogoca-del-16-tl-19-de-marzo-del2018clrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>015s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 15" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/pubcaticies, -hkey lisp/circure., -hkey lisp?wnloload=802:ct vocaloria-de-juecc -tllaoprimera-ram da-niciesal-interclubes-d -laomalClidadede-hkey litin.o-crtegoiialtbie ta-vares, -y-tbie ta-damas-aorealiz,rs oenllaociudadede-bogoca-del-16-tl-19-de-marzo-del2018clrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>014s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 14" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lilk,e,/pubcaticies, -hkey link,e,/circure., -hkey link,e,?wnloload=799:ct vocaloria-ii-valor-ci" , -fisatisorert te-estadisticd-lilistadde-c-dert tistas-vares, -que-permanenenoenlel-procc de-crt tivd-lict vocaloria-primera-valor-ci" -damasclrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>013s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 13clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /circure., -ticli?wnloload=793:rimer-campeonatd-niciesal-interclubes-d -laomalClidadede-ticli-crtegoiialmayo., -aorealiz,rs oenlel-munlcip de-clchia-del-1eaclrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>012s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 12clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /circure., -catras,?wnloload=792:ct vocaloria-de-juecc -tllaoquinta-validadeniciesal-interclubes-d -laomalClidadede-creras,slcrtegoiialmayo., -aorealiz,rs oenllaociudadede-cucuca-del-28e-clfebrasdeal-4-de-marzo-del2018clrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>011s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 11clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lilk,e,/pubcaticies, -hkey link,e,/circure., -hkey link,e,?wnloload=790:invit-ci" -campamentd-interniciesal-de-hkey lirued,slhield-tragal2018clrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>010s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 10clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /circure., -catras,?wnloload=785:ct vocaloria-de-juecc -tl-i-festivtl-recreaciestl-niciesal-de-escuelas-we-fort-ci" -dcllaomalClidadede-creras,slaorealiz,rs oenllaociudadede-santa-ma ta-del-24-tl-25-de-marzo-del2018clrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>009s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 09clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /circure., -catras,?wnloload=782:ct vocaloria-de-juecc -tl-i-festivtl-niciesal-interclubes-d -laomalClidadede-creras,slcrtegoiialmeno., -aorealiz,rs oenllaociudadede-maniz,l, --cl-16-tl-18e-clmarzo-del2018clrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>008a>rlrong>s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 08clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/pubcaticies, -hkey lisp/circure., -hkey lisp?wnloload=781:invit-ci" -tllaocap,cit-ci" -de-juecc -d -laomalClidadede-hkey litin.o-aorealiz,rs oenlcl-laociudadede-bogoca-el-24-y-25-de-febrasdedel2018clrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>007a>rlrong>s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 07" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /circure., -catras,?wnloload=779:ct vocaloria-de-juecc -tl-tercer-torneo-niciesal-interclubes-d -laomalClidadede-creras,slcrtegoiialtransici" -aorealiz,rs oenllaociudadede-armenia-del-16-tl-18e-clfebrasdedel2018clrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>006a>rlrong>s/raan>sitd bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>005s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 05" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /circure., -catras,?wnloload=769:hotel-oficial-dert tistas-ct vocado -tl-primer-campamentd-2018-d -tin.oe" -d -velocidadclrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>004s/raan>sitd bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>003s/raan>sitd bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>002s/raan>sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 02clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/pubcaticies, -hkey lisp/circure., -hkey lisp?wnloload=760:circure.-n-002-microcicldedelpreram ci" -fisati-ram -damas-y-vares, -d -hkey litin.o-mayo., -d -13-a-dsoaspirant, -aoselecci" , -colombial2018clrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>001s/raan>sitd blv-ftical-aligs: top; tex{-aligs: center;" colraan="3h sltrong>sa ef="/i/circure., clrelroalternrte">Ver TalCssi <s/td d sv class="rosp-accordies-n" tainerc/ bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>093s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 093clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /rpsolucies, -ticl?wnloload=879:rt -med de-cllaocual-s -nombrtllaoldsoxxiii-juego -d rt tivd -centroamerica-ds-y-del-creibe-crtegoiialmayo., -enllaoramalmascur.oely-femenina-aorealiz,rs oel-1ey-2-de-ago to-dcll2018oenlbreranqui" target="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>091s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 091clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /rpsolucies, -ticl?wnloload=877:rt -med de-cllaocual-s -malifati-cllticlculde7e-cllaorpsoluce-clmayo-dcll2018omed ant,llaocual-s -ct vocaeal-campeonatd-niciesal-interligas-eventd-niciesal-prejuego -2019ey-ii-campeonatd--clshowedelpin.oe" " target="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>090s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 090clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /rpsolucies, -catras,?wnloload=873:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaeyorpglamenti-cllii-festivtl-recreaciestl-niciesal-de-escuelas-we-fort-ci" -dcrt tiva-de-tin.oe" -aorealiz,rs oenllaociudadede-med,lli -antioquii-cll7eyo8e-cljul de-cl2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>088a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 088clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lilk,e,/pubcaticies, -hkey link,e,/rpsolucies, -hkey link,e,?wnloload=871:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaeyorpglamenti-ctpa-depatin.o-2018-d -laomalClidadede-hkey lienllk,e,-aorealiz,rs oenlbogoca-durant,oldsod as-8eal-11e-cljun de-cl2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>087a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 087" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/pubcaticies, -hkey lisp/rpsolucies, -hkey lisp?wnloload=870:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaetllaocua ta-ram da-niciesal-interclubes-d -hkey litin.o--cllaotemrt da-2018-ram -las-crtegoiiasltbie ta-vares, -y-tbie tas-damas-selectivd-2018-2019eque-s -realiz,raoenllaociudadede-maniz,l, -cald,sldurant,oldsod as-29ey-3cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>086a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 086" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /rpsolucies, -catras,?wnloload=867:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaeyorpglamenti-cllii-festivtl-niciesal-interclubes-d -tin.oe" -d -velocidadl2018oenllaocategoiialmeno., -que-s -realiz,raoenllaociudadede-en {g ddeantioquii-dcll29-de-jun deal-1e-cljul de-cl2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>085s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 085" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eskrteboarding/pubcaticies, -skrteboarding/rpsolucies, -skrteboarding?wnloload=866:rt -med de-cllaocual-s -nombrtllaocomisi" -tecnati-niciesal-de-skrteboarding-ram -laotemrt da-dcrt tiva-2018-2019cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>084s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 084" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lilk,e,/pubcaticies, -hkey link,e,/rpsolucies, -hkey link,e,?wnloload=865:rt -med de-clcual-s -nombrtllaoselecci" -ntlombialmanzana-postob" -d -hkey lilk,e,-categoiialjuvenil-vares, -ram -pticlcip,roenlel-crmpeonatd-mundial-de-laomalClidadeaorealiz,rs oenlroana-italia-del-14-tl-21e-cljul de-cll2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>083s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/ bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 083clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lilk,e,/pubcaticies, -hkey link,e,/rpsolucies, -hkey link,e,?wnloload=864:rt -med de-clcual-s -nombrtllaoselecci" -ntlombialmanzana-postob" -d -hkey lilk,e,-categoiialjuvenil-damas-ram -pticlcip,roenlel-crmpeonatd-mundial-de-laomalClidadeaorealiz,rs oenlroana-italia-del-22-.c-28e-cljul de-cll2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>082s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/ bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 082clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lilk,e,/pubcaticies, -hkey link,e,/rpsolucies, -hkey link,e,?wnloload=863:rt -med de-clcual-s -nombrtllaoselecci" -ntlombialmanzana-postob" -d -hkey lilk,e,-categoiias-sen dr-vares, -ram -pticlcip,roenlel-crmpeonatd-mundial-de-laomalClidadeaorealiz,rs oenlasiago-italia-del-14-tl-28e-cljul de-cll2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>080s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/ blfont-size: 11pt; color: waexowtex{;" POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PARÁMETROS PARA AVALAR DEPORTISTAS DE LA MODALIDAD DE PATINAJE ARTÍSTICO PARAuPARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE CLUBES 2018 QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ ENTRE EL 28 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.s/raan>sip/ bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 080clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /rpsolucies, -ticl?wnloload=862:ptia-avare.-dert tistas-w -laomalClidadede-pin.oe" " target="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>079s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 079clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /rpsolucies, -ticl?wnloload=861:rt -med de-cllaocual-s -malifati-laorpsoluci" -n-075e-cll9-de-mayde-cll2018omed ant,llaocual-s -ct vocaeyorpglamenti-clls gunddefestivtl-niciesal-interclubes-categoiias-meno., -y-nivcllbeaorealiz,rs oenllaociudadede-bogoca-del-1-tl-4-de-jun de-cl2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>078a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 078clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /rpsolucies, -catras,?wnloload=860:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaeyorpglamenti-clli-torneo-niciesal-interclubes-temrt da-2019oenllaomalClidadede-creras,slcrtegoiialtransici" -que-s -realiz,raoenllaociudadede-tunja-boy-caodel-22-.c-24-de-jun de-cl2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>077a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 077" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /rpsolucies, -catras,?wnloload=858:rt -med de-cllaocual-s -excluye-.c-dert tista-hamilt" -tin.ode-t dde-cllaoselecci" -ntlombialde-pin.oe" ede-creras,slct vocadi-ram -pticlcip,roenlldsojuego -suramerica-ds-w -cochabambaeyoel-crmpeonatd-mundial-aorealiz,rs oenlheerder-y-trnhem-holandaeyos " target="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>076a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 076" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /rpsolucies, -ticl?wnloload=857:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaeyorpglamenti-cllcampeonatd-niciesal-munlcip de-clries,gsdedepticamentd--clantioquii-dcll26-tl-29-de-jul de-cl2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>075s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 075" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /rpsolucies, -ticl?wnloload=854:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaeyorpglamenti-cllprimer-festivtl-niciesal-interclubes-categoiias-meno., -y-nivcllbeaorealiz,rs oenllaociudadede-bogoca-del-1-tl-4-de-jun de-cl2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>074s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 074" hf="/i/aex.php/itinfort-ci" -geralal/rpsolucies, -geralalei?wnloload=853:rt -med de-cllaocual-s -establecenlrequisitos-provisi" ,l, --c-vincureci" -i-laodepam ci" -ntlombianalde-pin.oe" eram -dert tistas-w -nuevas-teex.ncias-dcrt tiva -sobre-pin.o, cltarget="_blankclrelroalternrte">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>073s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 073clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /rpsolucies, -catras,?wnloload=850:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaeyorpglamenti-la-primera-valida-niciesal-interclubes-enllaomalClidadede-creras,slcrtegoiialmayo., -2019oram -cllprocc de-c-escog.nciae-c-selecci" , -niciesal, -tlcampeonatds-interniciesales-enllaotemrt da-dcrt tiva-2019equecltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>072s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 072clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lilk,e,/pubcaticies, -hkey link,e,/rpsolucies, -hkey link,e,?wnloload=848:rt -med de-cllaocual-s -adici" i-laorpsoluci" -n-054-de-abril-04-de-2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>071s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 071clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/pubcaticies, -hkey lisp/rpsolucies, -hkey lisp?wnloload=847:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaecllcampus-w -entrenamientdcltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>070s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/ POR MEDIO DE LA CUAL SE NOMBRA LA COMISIÓN NACIONAL PARAuLA MODALIDAD DE PATINAJE ARTÍSTICO, PARAuLA TEMPORADA DEPORTIVA 2018.sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 070clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /rpsolucies, -ticl?wnloload=845:s -nombrtllaocomisi" -niciesal-pam -laomalClidadede-pin.oe" -ticlstcltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>069s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/ POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA EL CAMPUS DE ENTRENAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO PARAuLA MODALIDAD DE HOCKEY PATÍN PARAuTODOS LOS JUGADORES Y JUGADORAS DEL PAÍS INTERESADOS EN REALIZAR JORNADAS DE ENTRENAMIENTO CON EL SELECCIONADOR NACIONALsitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 069clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/pubcaticies, -hkey lisp/rpsolucies, -hkey lisp?wnloload=844:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaecllcampus-w -entrenamientdcltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>066a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/ POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA AL SEGUNDO CAMPAMENTO SELECTIVO 2018-2019 DE HOCKEY PATÍN, PARAuDESIGNAR LA SELECCIÓN COLOMBIA EN LAS CATEGORÍA ABIERTA DAMAS , QUE REPRESENTARA AL PAÍS EN LOS ROLLER GAMES 2019 Y/O EVENTOS INTERNACIONALES 2018 - 2019 sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 066" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/pubcaticies, -hkey lisp/rpsolucies, -hkey lisp?wnloload=843:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaeal-s gunddecampamentd-selectivd-2018-2019ed -hkey litin.o-ram -desigsarllaoselecci" -ntlombialenllaslcrtegoiialtbie ta-damas-que-reprpsentiia-al-pais-enllds-roller-game -2019ey-o-eventds-interniciesales-2018-2019cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>065s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 065" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /rpsolucies, -ticl?wnloload=842:rt -med de-cllaocual-s -nombrtl -laodeleg ci" -ram -pticlcip,roenlinternitiesal-germa -nup-2018-aocelebs,s oenlfreiburg-alemanialenlcllme -de-mayde-c-2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>064s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 064" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/pubcaticies, -hkey lisp/rpsolucies, -hkey lisp?wnloload=841:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaeal-s gunddecampamentd-selectivd-2018-2019ed -hkey litin.o-ram -desigsarllaoselecci" -ntlombialenllaslcrtegoiiasltbie ta-vares, -y-juvenil-sub-19eque-reprpsentiian-al-pais-enllds-roller-game -2019ey-o-eventds-interniciesalescltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>063s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 063clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /rpsolucies, -ticl?wnloload=840:rt -med de-cllaocual-s -nombrtllaoselecci" -ntlombialque-pticlcip,ralenllds-xi-juego -suramerica-ds-categoiias-mayo., -enllaoramalmascur.oely-femenina-aorealiz,rs odel-5-al-6e-cljun de-cll2018oenlcochabambaeboliviacltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>062s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 062clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /rpsolucies, -catras,?wnloload=839:rt -med de-cllaocual-s -nombrtllaoselecci" -ntlombialde-pin.oe" -d -velocidadlque-pticlcip,ralenllds-xi-juego -suramerica-ds-categoiias-mayo., -enllaoramalmascur.oely-femenina-aorealiz,rs odel-27-al-29-de-maydeenlcochabambaeboliviacltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>061s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 061clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eskrteboarding/pubcaticies, -skrteboarding/rpsolucies, -skrteboarding?wnloload=838:rt -med de-clcual-s -nombrtllaoselecci" -ntlombialde-skrteboarding-enllaoramalmascur.oely-femenina-ram -pticlcip,roenlthe-festivtl-internitiesal-d, -srt t -extreme -fis oenlmontp,llier-fianciae-cl-8ea-13-de-mayde-cll2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>060s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 060clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" efreeyle> /pubcaticies, /rpsolucies, ?wnloload=837:rt -med de-clcual-s -nombrtllaoselecci" -ntlombialde-roller-freeyle> -enllaoramalmascur.oelram -pticlcip,roenlthe-festivtl-internitiesal-d, -srt t -extreme -fis oenlmontp,llier-fianciae-cl-8ea-13-de-mayde-cll2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>059s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 059clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /rpsolucies, -catras,?wnloload=833:rt -med de-cllaocual-s -nombrtllaoselecci" -ntlombialde-pin.oe" -d -velocidadlallds-campeonatds-mundial, -categoiias-mayo., -y-juvenil, -enllaoramalmascur.oely-femenina-aorealiz,rs oenlheerde-y-trnhen-holandaedel-1-tl-8e-cljul de-cl2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>058a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 058clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /rpsolucies, -ticl?wnloload=832:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaeyorpglamenti-elli-festivtl-niciesal-d -novatds-e-iniciaci" -de-pin.oe" -ticliaorealiz,rs oenlbogoca-d-cedel-11-tl-14-de-mayde-c-2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>057a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 057clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /rpsolucies, -catras,?wnloload=830:rt -laocual-s -derogtllasorpsoluci" , -n-069e-cll21-de-mayde-cll2013-y-n-039e-cll8e-clmarzde-c-2018-med ant,llasocual, -s -establecenllasoedad, -dcrt tiva -y-su-fechalde-ct t eram -lasomalClidad, -de-pin.oe" -d -velocidadcltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>056a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 056" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lilk,e,/pubcaticies, -hkey link,e,/rpsolucies, -hkey link,e,?wnloload=829:rt -laocual-s -ct vocaeun-grupde-c-dert tistas-hkey link,e,e-c-laocategoiialjuvenil-damas-allprimer-microcicldedelpreselecci" -ntlombiacltarget="_blankclrelroalternrte">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>054s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 054" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lilk,e,/pubcaticies, -hkey link,e,/rpsolucies, -hkey link,e,?wnloload=828:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaeyorpglamenti-torneo-niciesal-interligas-de-hkey lienllk,e,-2018-aorealiz,rs odurant,oldsod as-12-13-14-de-mayde-c-2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>053s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 053clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /rpsolucies, -ticl?wnloload=827:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaeaoconcentraci" -de-preptiaci" -de-ldsodert tistas-w -pin.oe" -ticli-que-s ncltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>052s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 052clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/pubcaticies, -hkey lisp/rpsolucies, -hkey lisp?wnloload=826:rt -med de-cllaocual-s -rpglamenti-la-pticlcip,ci" -de-miembrdsodellaocomisi" -tecnati-de-hkey litin.oocomdeentrenado., -de-cleg dd -enleventds--cllcalendario-niciesalcltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>051s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 051clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lilk,e,/pubcaticies, -hkey link,e,/rpsolucies, -hkey link,e,?wnloload=825:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaeyorpglamenti-2da-valida-niciesal-de-hkey lienllk,e,-2018-aorealiz,rs oenlbogoca-durant,oldsod as-20l21-22-de-abril--c-2018-bajollaoorganiz,ci" -de-li-liga-w -pin.oe" -de-bogocacltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>050s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 050clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /rpsolucies, -ticl?wnloload=823:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaeyorpglamenti-ellii-campeonatd-niciesal-interclubes-w -pin.oe" -ticli-lisoweram -categoiias-mayo., -aorealiz,rs oenllaociudadede-med,lli -dell26-tl-29-de-abril--c-2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>049s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 049clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/pubcaticies, -hkey lisp/rpsolucies, -hkey lisp?wnloload=822:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaeallprimer-festivtl-niciesal-dc-escuelasodc-fort-ci" -hkey litin.ooenllasocategoiias-iniciaci" -ylprincip ant, -y-tllprimer-festivtl-niciesal-meno., -hkey litin.ooenllasocategoiias-mini-ylpre-infantilleventd-que-s -realiz,racltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>047a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 047clef="/i/phkeawnloload/2018/rpsolucies, -geralalei-2018/RESOLUCION-No-047.pdfcltarget="_blankclrelroalternrte">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>044s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 044" hf="/i/phkeawnloload/2018/creras,slrpsolucies, -2018/RESOLUCION-No-044.pdfcltarget="_blankclrelroalternrte">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>043s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 043clef="/i/phkeawnloload/2018/creras,slrpsolucies, -2018/RESOLUCION-No-043.pdfcltarget="_blankclrelroalternrte">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>042s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 042clef="/i/phkeawnloload/2018/Hkey l_SP_Rpsolucies, /RESOLUCION-No-042.pdfcltarget="_blankclrelroalternrte">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>041s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 041clef="/i/phkeawnloload/2018/Hkey l_SP_Rpsolucies, /RESOLUCION-No-041.pdfcltarget="_blankclrelroalternrte">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>040s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 040clef="/i/phkeawnloload/2018/Hkey l_SP_Rpsolucies, /RESOLUCION-No-040.pdfcltarget="_blankclrelroalternrte">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>039s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 039clef="/i/phkeawnloload/2018/creras,slrpsolucies, -2018/RESOLUCION-No-039.pdfcltarget="_blankclrelroalternrte">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>038a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 038clef="/i/phkeawnloload/2018/Hkey Lk,e,-Rpsolucies, -2018/RESOLUCION-No-038.pdfcltarget="_blankclrelroalternrte">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>037a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 037clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /rpsolucies, -ticl?wnloload=805:awnpti-ellrpglamentoeram -lasocategoiodc-novatds-e-iniciaci" -de-pin.oe" cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>036a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 036" hf="/i/phkeawnloload/2018/creras,slrpsolucies, -2018/RESOLUCION-No-036.pdfcltarget="_blankclrelroalternrte">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>035s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 035" hf="/i/phkeawnloload/2018/Hkey Lk,e,-Rpsolucies, -2018/RESOLUCION-No-035.pdfcltarget="_blankclrelroalternrte">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>034s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 034" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /rpsolucies, -catras,?wnloload=800:rt -med de-cllaocual-s -rpglamenti -ylestablecenllo -tirametrdsoram -el-d, atrolloeramtlcip,ci" -yocompetlci" -del-pan.oe" -de-creras,slenlpista-yocircuitd--clrutaocon-el-fi -de-permitirlprev decumplimientd-de-crdaeunde-clloslrpquisitos-ellingrpso-al-campcltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>032s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 032clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /rpsolucies, -ticl?wnloload=798:rt -medlaocual-s -ct vocaeyorpglamenti-ellprimer-festivtl-niciesal-interclubes-categoiias-meno., -y-nivcllbeaorealiz,rs oenllaociudadede-bogoca-del-16-tl-19ed -marzde-c-2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>031s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 031clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/pubcaticies, -hkey lisp/rpsolucies, -hkey lisp?wnloload=795:rt -med de-cllaocual-s -ctrrhte-ellpam grafo-1-del-ticlculoe6td-de-laorpsoluci" -no-12-dell23-de-eralde-c-2018orpspetolallaocategoiial-cllosldert tistas-pre-juvenil, -que-debeooconfort-rlloslpquipdsodelcrtegoiialtbie ta-vares, -enllaomalClidadodelhkey liscltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>030s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 030clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/pubcaticies, -hkey lisp/rpsolucies, -hkey lisp?wnloload=794:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaei-la-primera-pam da-niciesal-interclubes-w -hkey litin.oo-cllaotemrt da-2018oram -lasocategoiiasltbie ta-vares, -y-tbie ta-damas-selectivd-2018-2019eque-s -realiz,raoenllaociudadede-bogoca-durant,oldsod as-16-17-18-y-19ed cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>028a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 028clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lilk,e,/pubcaticies, -hkey link,e,/rpsolucies, -hkey link,e,?wnloload=789:rt -laocual-s -rpglamenti-la-copa-colombialde-hkey link,e,oenllasocategoiias-sub-14-sub-18-y-tbie ta-femenind-que-s -realiz,raoenllaociudadede-bogoca-a-pticliodcll24-de-febraldecll29-de-abril--cll2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>027a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 027clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lilk,e,/pubcaticies, -hkey link,e,/rpsolucies, -hkey link,e,?wnloload=788:rt -med de-cllaocual-s -rpglamenti-elltorneo-futus,slerlrellasohkey link,e,oenllasocategoiias-sub-8-sub-10-y-sub-12-que-s -realiz,raoenllaociudadede-bogoca-a-pticliodcll17-de-febraldeal-4-de-jun de-cll2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>026a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 026" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lilk,e,/pubcaticies, -hkey link,e,/rpsolucies, -hkey link,e,?wnloload=787:rt -med de-cllaocual-s -rpglamenti-la-liga-niciesal-enllaocategoiial-clmayo., -vares, --cllaomalClidadodelhkey link,e,oque-s -realiz,raoenllaociudadede-bogoca-a-pticliodcll24-de-febraldeal-4-de-jun de-cll2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>023s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 023clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /rpsolucies, -catras,?wnloload=783:rt -med de-cllaocual-s -nombrtllaocomisi" -niciesal-ram -laomalClidadodelpan.oe" -de-velocidadlcategoiias-mayo., -y-meno., -ram -laotemrt da-dcrt tival2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>022s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 022clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /rpsolucies, -ticl?wnloload=780:rt -laocual-s -awnpti-ellrpglamentoeram -lasomayo., -delpan.oe" -ticli-ram -laovigenciae2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>021s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 021clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /rpsolucies, -ticl?wnloload=778:rt -laocual-s -awnpti-ellrpglamentoeram -lasomeno., -y-nivcllbedelpan.oe" -ram -laovigenciae2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>020s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 020clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /rpsolucies, -ticl?wnloload=777:rt -med de-cllaocual-s -ctrrhte-ellticlculoen-09-de-laorpsoluci" -n-008e-cll18e-cleralde-cll2018osobra-ellvaloiodc-lasoinscripcies, -tlli-campamentd-niciesal-d -nivclla-w -pin.oe" -ticli-ram -categoiias-mayo., -aorealiz,rs oenllaociudadede-ries,gldeancltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>016a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 016" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /rpsolucies, -catras,?wnloload=774:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaeyorpglamenti-elli-festivtl-recreaciesal-niciesal-dc-escuelasodc-fort-ci" -dcrt tivaldelpan.oe" -de-creras,slaorealiz,rs oenllaociudadede-santi-marti-magdaleni-ell24eyo25ede-marzde-c-2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>013s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 013clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/pubcaticies, -hkey lisp/rpsolucies, -hkey lisp?wnloload=771:rt -med de-cllaocual-s -autoriz, -yorpglamenti -transferencia -extraord.oeiias-enllaomalClidadodelhkey litin.ooram -dert tistas-w -categoiialsub-17-vares, -entra-clubes-y-o-ligai-ram -cllande-crt tivd-2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>012s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 012clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/pubcaticies, -hkey lisp/rpsolucies, -hkey lisp?wnloload=770:rt -laoque-s -reglamenti-la-temrt da-niciesal-2018otorneosointerclubes-y-campeonatd-niciesal-interligai-categoiias-procpsoi-ram -laoconfort-ci" -dc-seleccies, -niciesales-y-s -dicti -nort-s-tecnati -y-tdminislrativa -ram -cllhkey litin.oontlombianocltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>011s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

.sip/ bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 011clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /rpsolucies, -catras,?wnloload=768:rt -med de-cllaocual-s -ct vocaeyorpglamenti-elli-festivtl-niciesal-interclubes-w -pan.oe" -de-velocidadl2018oenllaocategoiialmeno., -que-s -realiz,raoenllaociudadede-maniz,l, -caldas-w l-16-tl-18e-clmarzde-c-2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>009s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 009clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lilk,e,/pubcaticies, -hkey link,e,/rpsolucies, -hkey link,e,?wnloload=767:rt -laocual-s -establecello -tirametrdsoylprocpsoi-ram -confort-rllas-seleccies, -niciesales-jun dr-y-s n dr-mascur.oelenllaomalClidadodelhkey link,e,oque-noslrpprpsentiranlenlloslpventds-interniciesales-y-en-el-mundialodelitCliae2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>006a>rlrong>s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/

bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 006" hf="/i/aex.php/itinfort-ci" -geralal/rpsolucies, -geralalei?wnloload=763:rpsolucies-006" target="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>004s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/ POR LA CUAL SE REGLAMENTA LAS NORMAS PARAuLOS EVENTOS DEL CALENDARIO DE HOCKEY EN LINEA 2018.sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 004" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lilk,e,/pubcaticies, -hkey link,e,/rpsolucies, -hkey link,e,?wnloload=758:rt -laocual-s -reglamenti-las-nort-s-ram -loslpventds--cllcalendario-delhkey lienllk,e,o2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>002s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/ Por med d de la cual se establecen plazos, rpquisitos y condlci" es ram la carnetiz,ción de Dirhtent, , Dcleg dd , Técnatd , Jueces y Dert tistas la Fedeiación Ctlombiana de Pin.oe" ram el año 2018.sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 002clef="/i/aex.php/itinfort-ci" -geralal/rpsolucies, -geralalei?wnloload=756:rt -med de-cllaocual-s -establecencltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 30px; v-ftical-aligs: top;h slaanlyle> blntlor: #ff0000;h sltrong>001s/raan>sitd blv-ftical-aligs: middle; tex{-aligs: justify;/ Por med d de la cual se establecen los costos y tarifas de las cuotas de afiliación, anuClidad, inscripción eventds y carnetiz,ción ram el año 2018.sitd bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Rpsolución 001clef="/i/aex.php/itinfort-ci" -geralal/rpsolucies, -geralalei?wnloload=755:rt -med de-cllaocual-s -establecen-loslcostos-y-tarifase-cllasocuotase-clafiliaci" -anuClidadoinscripcies-alpventds-y-carnetiz,cioooram -cllande2018cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal">sg {bcle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < blv-ftical-aligs: top; tex{-aligs: center;"bntlraan="3h slaanlyle> blfont-size: 10pt;h sltrong>sa ef="/i/rpsolucies, clrelroalternrte">Ver TalCssi <s/raan>sitd  sip/

s/div>

sip/ s/div> s/div> s/div> s/div> s/div> s/div>

sa tle{f="INFORMACIÓNclef="/i/archivoseticlitico/Panamericandeticlitico-bogoca.pdfc>sg {bc="/m/ages/faInfort-ci" -Panamericande-clPin.oe" -Aiclitico.jp />alt="Infort-ci" -Panamericande-clPin.oe" -Aiclitico.jp />//si <

s/div>
Tweets ror el @Fedetin.ontl.si < sscript>!functi" (d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.t, t(d.locati" )?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.c="/p+"://platfort.twitter.com/dthgets.js";fjs.ramentNode.ins-ftBefore(js,fjs);}}(document,"script",ltwitter-wjs");siscript> s/div> s/div>
s/iframe/ s/div> s/div> s/div> s/aside> s/div > s/div > sisection/
bl/
3/
    sg classblfa falangle-left">s/i>s/li
  • sg classblfa falangle-rhts"">s/i>s/li
si <
si <
si <
si <
s/div> sscript typ bltex{/javascript"> // s/div> s/div>
bldth: : 100%;/
sa ef="/ihttp://www.coc.org.co/cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal no.,fetras" tle{f="comité olímpicoc>sg {bc="/m/ages/falogos/comite-olimpicoontlombianong" />alt="Comité olímpicocldth: ="196" hehts"="80cl//si <sa ef="/ihttp://www.col-crt tes.gov.co/cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal no.,fetras" tle{f="Col-crt tesc>sg {bc="/m/ages/falogos/logoontl-crttes.g" />alt="col-crt tescldth: ="200cl//si <sa ef="/ihttp://www.tin.oe" sobrahielo.org.co/cltarget="_blankclrelroalternrte nooperal no.,fetras" tle{f="Pin.oe" Sobra Hieloc>sg {bc="/m/ages/falogo_hielo-hor.jp />alt="logo_hielo-hor.jp />dth: ="145" hehts"="62cl//si <sa ef="/ihttps://worldskrteamerica.org" tle{f="World Skrte Americac>sg {bc="/m/ages/faWS_AMERICA_LOGO_POSITIVE-011.g" />alt="WS_AMERICA_LOGO_POSITIVE-011.g" />dth: ="82cleehts"="103clyle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"b//si <sa ef="/ihttp://www.rollersrt ts.org" target="_blankclrelroalternrte nooperal no.,fetras" tle{f="World Skrtec>sg {bc="/m/ages/falogos/World-Skrte-logo.jp />alt="World Skrtec>dth: ="150clyle> bldisplay: block; margin-left: auto; margin-rhts": auto;"b//si <sa ef="/ihttp://www.progrpssa.coop" target="_blankclrelroalternrte nooperal no.,fetras" tle{f="F.oenciera Progrpssac>sg {bc="/m/ages/faprogrpssa-logo.g" />alt="progrpssa-logo.g" />dth: ="163cleehts"="61"b//si <sa ef="/ihttp://ligadcrt tiva.com/" target="_blankclrelroalternrte nooperal no.,fetras" tle{f="Liga Postobonc>sg {bc="/m/ages/falogos/logoopostobonng" />alt="cldth: ="191cleehts"="79"b//si < s/div> sisection/
 sip/

sg {bc="/m/ages/falocati" 2ng" />alt="cldth: ="20cl/>  Catras, 74 # 25 F - 10, Batrio Modelia        Bogocá, Ctlombiasip/

sg {bc="/m/ages/faenvelopng" />alt="cldth: ="18cl/>  fedetin.o@gmail.comsip/

sslrong>sg {bc="/m/ages/faphoneng" />alt="cldth: ="20cl/>  Teléfonossbrl/>          +57(1) 263 2225         +57(1) 295 0867

s/div>
s/raan> s/h3 sdiv classblmalcontent clearfix/
  • sa ef="/i/aex.php/itdirhtent, cl Dirhtent, si <
  • sa ef="/i#cl Entranado., si <
  • sa ef="/i/aex.php/itfedeiacioooran.oe" efedetin.o/estatutds-vigent, cl Estatutdssi <
s/div>
Interés sisaan> s/h3 sdiv classblmalcontent clearfix/
  • sa ef="/i/aex.php/itrpsolucies, cl>Rpsolucies, si <
  • sa ef="/i/aex.php/itcircular, cl>Circular, si <
  • Carnetiz,ción si <
  • Rpglamentossi <
s/div>
Ubatición sisaan> s/h3 sdiv classblmalcontent clearfix/
bleehts": 150px; dth: :100%;/ dati-dthgetkit="googlemaps" dati-opti" s='{ltle{f":"","lat":"4.668339342181692","l" /:"-74.11516427993774","icon/:"red-dot",lpopup":1,ltex{/:"sdiv classb\lwk-content\h splyle> b\ltex{-aligs: center;\h slaanlyle> b\lntlor: #000000;\h Catras, 74 # 25 F - 10,\u00a0Bogoc\u00e1<\/raan>sbrl\/ slaanlyle> b\lntlor: #000000;\h Tels 2632225 - 2950867<\/raan>s\/p/s\/div>",lmak,Icon/:"red-dot",lyle> /:"defaultc,ldth: /:"autoc,leehts"/:150,lmapTypeId/:"roadmapc,lzoom/:16,lmapCtrl":0,ltyp Ctrl":0,ldirections":0,lunitSystem/:0,lclusterMarker":0,lyle> r_inv-ft_lhts"s, s":0,lzoomWhl":1,ldraggable":1,lyle> r_huf":"","yle> r_satus,tion":-100,"yle> r_lhts"s, s":"","yle> r_gamma":0,ladrpss, c:[]}'>
s/div> s/div>
sisection/
SmartAddons.Comsi <
sifooter/ sdiv id="yt_special_pdsclclassblrow hidden-xs hidden-sm/ sscript typ bltex{/javascript"> functi" useSP(){ jQuery(document).ready(functi" ($){ var dth: = $(waexow).dth: ()+17; //a> rt(dth: ); var pvents = 'click'; if(dth: >767){ } }); } useSP(); /* jQuery(document).ready(functi" ($){ $(".iticky-rhts" .btn-special").tooltip({ 'selector': '', 'placement': 'left' }); $(".iticky-left .btn-special").tooltip({ 'selector': '', 'placement': 'rhts"' }); }); jQuery(waexow).rpsize(functi" (){ if (jQuery.dati(waexow, 'use-specialopositi" ')) clearTimeout(jQuery.dati(waexow, 'use-specialopositi" ')); jQuery.dati(waexow, 'use-specialopositi" ', setTimeout(functi" (){ useSP(); }, 200) ) }) */ s/script> sscript typ bltex{/javascript"> jQuery(document).ready(functi" ($){ $(".ytorpsmenu").iddClass("hidden-lg hidden-md"); }); s/script> s/div> sdiv id="yt-offorpsmenu">
sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si <sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si <sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si <sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si <sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si <sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si <sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si <sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si <sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si <sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bltex{-aligs: justify;/ CONVOCATORIA DE JUECES A LA PRIMERuFESTIVAL   NACIONAL INTERCLUBES DE LA MODALIDAD DE HOCKEY PATIN  CATEGORIA ESCUELAS DE FORMACION A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BOGOTA DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2018.sip/ bltex{-aligs: justify;/ CONVOCATORIA DE JUECES A LA SEGUNDA VALIDAD NACIONAL INTERCLUBES DE LA MODALIDAD DE HOCKEY LINEA CATEGORIA MENORES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BOGOTA DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2018.sip/ bltex{-aligs: justify;/ CONVOCATORIA DE JUECES AL II CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES DE LA MODALIDAD DE ARTISTICO CATEGORIA MAYORES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2018.sip/ bltex{-aligs: justify;/ PARTICIPACIÓN EN COPA ALEMANA A REALIZARSE EN FREIBURG DEL 8 AL 12 DE MAYO DEL 2018 MODALIDADES LIBRE Y FIGURAS.sip/ bltex{-aligs: justify;/ CONVOCATORIA DE JUECES A LA SEGUNDA PARADA NACIONAL INTERCLUBES DE LA MODALIDAD DE HOCKEY PATIN CATEGORIA INFANTIL MIXTO Y SUB 17 VARONES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MEDELLIN DEL 6 AL 8 DE ABRIL DE 2018.sip/ bltex{-aligs: justify;/ CONVOCATORIA DE JUECES AL IVuTORNEO NACIONAL INTERCLUBES DE LA MODALIDAD DE CARRERAS CATEGORIA TRANSICION A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DEL 6 AL 8 DE ABRIL DE 2018.sip/ bltex{-aligs: justify;/ CONVOCATORIA DE JUECES A LA PRIMERA VALIDA NACIONAL INTERCLUBES DE LA MODALIDAD DE HOCKEY LINEA CATEGORIA MENORES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BOGOTA DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2018.sip/ bltex{-aligs: justify;/ CUMPLIMIENTO REQUISITOS NUMERACIÓN DE LOS JERSEY DE COMPETENCIA PARAuTODOS LOS EVENTOS DE LA MODALIDAD DE HOCKEY LÍNEA.sip/ bltex{-aligs: justify;/ CONVOCATORIA DE JUECES AL PRIMERuFESTIVAL NACIONAL INTERCLUBES DE LA MODALIDAD DE ARTISTICO CATEGORIA MENORES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BOGOTA DEL 16 AL 19 DE MARZO DE 2018.sip/ bltex{-aligs: justify;/ CONVOCATORIA DE JUECES A LA PRIMERA PARADA NACIONAL INTERCLUBES DE LA MODALIDAD DE HOCKEY PATIN CATEGORIA ABIERTA VARONES Y ABIERTA DAMAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BOGOTA DEL 16 AL 19 DE MARZO DE 2018.sip/ bltex{-aligs: justify;/ CONVOCATORIA II VALORACIONES FISICAS, REPORTE ESTADISTICO Y LISTADO DE DEPORTISTAS VARONES QUE PERMANENEN EN EL PROCESO DEPORTIVO Y CONVOCATORIA PRIMERA VALORACIÓN DAMAS.sip/ bltex{-aligs: justify;/ CONVOCATORIA DE JUECES AL PRIMERuCAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES DE LA MODALIDAD DE ARTISTICO CATEGORIA MAYORES A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CHIA DEL 1 AL 4 DE MARZO DE 2018.sip/ bltex{-aligs: justify;/ CONVOCATORIA DE JUECES A LA QUINTA VALIDAD NACIONAL INTERCLUBES DE LA MODALIDAD DE CARRERAS CATEGORIA MAYORES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CUCUTA DEL 28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2018.sip/ bltex{-aligs: justify;/ CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE HOCKEY (RUEDAS HIELO) – PRAGA 2018.sip/ bltex{-aligs: justify;/ CONVOCATORIA DE JUECES AL I FESTIVAL RECREACIONAL NACIONAL DE ESCUELAS DE FORMACION DE LA MODALIDAD DE CARRERAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 24 AL 25 DE MARZO DE 2018.sip/ bltex{-aligs: justify;/ CONVOCATORIA DE JUECES AL IuFESTIVAL NACIONAL INTERCLUBES DE LA MODALIDAD DE CARRERAS CATEGORIA MENORES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MANIZALES DEL 16 AL 18 DE MARZO DE 2018.sip/ bltex{-aligs: justify;/ INVITACION A LA CAPACITACIÓN DE JUECES DE LA MODALIDAD DE HOCKEY PATÍN A REALIZARSE EN EL LA CIUDAD DE BOGOTÁ EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2018.sip/ bltex{-aligs: justify;/ CONVOCATORIA DE JUECES AL TERCERuTORNEO NACIONAL INTERCLUBES DE LA MODALIDAD DE CARRERAS CATEGORIA TRANSICION A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ARMENIA DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2018.sip/ bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 06" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lisp/pubcaticies, -hkey lisp/circure., -hkey lisp?wnloload=775:circure.-n-006-campeonatd-suramerica-dede-clubes-d -hkey litin.o-santos-bs,silclrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si <HOTEL OFICIAL DEPORTISTAS CONVOCADOS AL PRIMERuCAMPAMENTO 2018 DE PATINAJE DE VELOCIDAD.sip/ bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 04" hf="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" eticli/pubcaticies, /circure., -ticli?wnloload=765:invit-caocap,cit-ci" -de-juecc -febrasdedel2018clrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si < bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 03clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ecatras,/pubcaticies, /circure., -catras,?wnloload=762:ct vocaloria-de-juecc -tllaocua ta-valida-niciesal-interclubes-d -laomalClidadede-creras,slcrtegoiialmayo., -aorealiz,rs oenllaociudadede-buga-del-31ede-eraldeal-4-de-febrasdedel2018clrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si <MICROCICLOS PREPARACIÓN FÍSICA HOCKEY PATÍN.sip/ bldth: : 32px; v-ftical-aligs: middle;h sa tle{f="Circure. 01clef="/i/aex.php/itmalClidad, -tin.oe" ehkey lilk,e,/pubcaticies, -hkey link,e,/circure., -hkey link,e,?wnloload=759:circure.-no-01-invit-ci" -tllaocap,cit-ci" -de-juecc -hkey link,e,clrelroalternrte">sg {bc="/m/ages/fawnloloadng" />alt="cldth: ="30cl//si <